przymiotnik (stopień równy)

Przymiotnik może występować w formie nieokreślonej lub określonej.

FORMA NIEOKREŚLONA

W formie nieokreślonej przymiotnik może mieć trzy formy:
(na przykadzie przymiotnika stor - duży)

-formę bazową (stor) dla określania rzeczowników r. męskiego i żeńskiego w l. pojedynczej (en stor bil)
-formę z końcówką -T (stort) dla określania rzeczowników rodzaju nijakiego (et stort hus) w l.pojedynczej
-formę z końcówką -E (store) dla określania rzeczowników w l. mnogiej (store biler)


Dodatkowe reguły

1.Przymiotniki kończące się na akcentowaną samogłoskę otrzymują dla rodzaju nijakiego podwójne –TT

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

ny

nytt

blå

blått

2.Przymiotniki kończące się na podwójną spółgłoskę, tracą jedną w rodzaju nijakim

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

grønn

grønt

tykk

tykt

snill

snilt

Jednak przymiotniki full, spiss i viss zachowują podwójną spółgłoskę.

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

full

fullt

spiss

spisst

viss

visst

3.Przymiotniki zakończone na  -T nie otrzymują już kolejnego –T w rodzaju nijakim

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

svart

svart

Wyjątek stanowią przymiotniki hvit i søt, które otrzymują drugie –T

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

hvit

hvitt

søt

søtt

4.Końcówki w rodzaju nijakim nie otrzymują też przymiotniki zakończone na –IG, -SK oraz kilka innych przymiotników (na końcu tabeli)

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

viktig

viktig

fattig

fattig

norsk

norsk

fantastisk

fantastisk

solid

solid

fremmed

fremmed

gammeldags

gammeldags

5.Przymiotniki zakończone na –M następujące po krótkiej samogłosce mają podwójne –M w liczbie mnogiej

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

dum

dumt

dumme

tom

tomt

tomme

6.Niektóre przymiotniki nie odmieniają się w ogóle i mają wszystkie formy takie same

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

stille

stille

stille

bra

bra

bra

moderne

moderne

moderne

7.Przymiotniki zakończone na –EL, -ER, -EN tracą w liczbie mnogiej –E oraz podwójną spółgłoskę, jeśli takowa występuje

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

vakker

vakkert

vakre

gammel

gammelt

gamle

mager

magert

magre

8.Przymiotniki annen, egen mają nietypową odmianę

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

annen

annet

andre

egen

eget

egne

9.Przymiotniki blå i grå mają dwie możliwe formy w liczbie mnogiej

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

blå

blått

blå / blåe

grå

grått

grå / gråe

10.Przymiotnik liten ma także nietypową odmianę i jako jedyny ma też osobną formę dla rodzaju żeńskiego

forma bazowa (męska)

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

liten

lita

lite

små

 

FORMA OKREŚLONA

Forma określona przymiotnika jest taka sama jak liczba mnoga przymiotników w formie nieokreślonej. Przed przymiotnikiem stoi rodzajnik określony wolno stojący:

DEN – dla rodzaju męskiego i żeńskiego
DET – dla rodzaju nijakiego
DE – dla liczby mnogiej

Po przymiotniku występuje rzeczownik w formie określonej:
den vanskelige oppgaven
det fattige barnet
de gamle bilene

Przymiotnika w formie określonej używa się też po:
a)zaimku dzierżawczym   - rzeczownik pozostaje w formie nieokreślonej   (min gamle venn )
b)zaimku wskazującym  -rzeczownik używany jest w formie określonej  (dette store huset)

UWAGA: W wyjątkowy sposób formę określoną tworzy przymiotnik liten   

liten – lille
den lille prinsen