przymiotnik (stopień równy)

Przymiotnik może występować w formie nieokreślonej lub określonej.

 

FORMA NIEOKREŚLONA

W formie nieokreślonej przymiotnik może mieć trzy formy:

-formę bazową (np.stor) dla określania rzeczowników r. męskiego i żeńskiego w l. pojedynczej (en stor bil)

-formę z końcówką -T (stort) dla określania rzeczowników rodzaju nijakiego (et stort hus) w l.pojedynczej

-formę z końcówką -E (store) dla określania rzeczowników w l. mnogiej (store vinduer)

 

 

Dodatkowe reguły

1.Przymiotniki kończące się na akcentowaną samogłoskę otrzymują dla rodzaju nijakiego podwójne –TT

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

ny

nytt

 

blå

blått

 

 

 

2.Przymiotniki kończące się na podwójną spółgłoskę, tracą jedną w rodzaju nijakim

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

grønn

grønt

 

tykk

tykt

 

snill

snilt

 

 

 

Jednak przymiotniki full, spiss i viss zachowują podwójną spółgłoskę.

 

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

full

fullt

 

spiss

spisst

 

viss

visst

 

 

 

3.Przymiotniki zakończone na  -T nie otrzymują już kolejnego –T w rodzaju nijakim

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

svart

svart

 

 

 

Wyjątek stanowią przymiotniki hvit i søt, które otrzymują drugie –T

 

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

hvit

hvitt

 

søt

søtt

 

 

 

4.Końcówki w rodzaju nijakim nie otrzymują też przymiotniki zakończone na –IG, -SK oraz kilka innych przymiotników ( na końcu tabeli)

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

viktig

viktig

 

fattig

fattig

 

norsk

norsk

 

fantastisk

fantastisk

 

solid

solid

 

fremmed

fremmed

 

gammeldags

gammeldags

 

 

 

5.Przymiotniki zakończone na –M następujące po  krótkiej samogłosce mają podwójne –M w liczbie mnogiej

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

dum

dumt

dumme

tom

tomt

tomme

 

6.Niektóre przymiotniki nie odmieniają się w ogóle i mają wszystkie formy takie same

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

stille

stille

stille

bra

bra

bra

moderne

moderne

moderne

 

7.Przymiotniki zakończone na –EL, -ER, -EN tracą w liczbie mnogiej –E oraz podwójną spółgłoskę, jeśli takowa występuje

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

vakker

vakkert

vakre

gammel

gammelt

gamle

mager

magert

magre

 

8.Przymiotniki annen, egen mają nietypową odmianę

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

annen

annet

andre

egen

eget

egne

 

9.Przymiotniki blå i grå mają dwie możliwe formy w liczbie mnogiej

forma bazowa (męsko-żeńska)

rodzaj nijaki

liczba mnoga

blå

blått

blå / blåe

grå

grått

grå / gråe

 

10.Przymiotnik liten ma także nietypową odmianę i jako jedyny ma też osobną formę dla rodzaju żeńskiego

forma bazowa (męska)

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

liten

lita

lite

små

 

 

FORMA OKREŚLONA

Forma określona przymiotnika jest taka sama jak liczba mnoga przymiotników w formie nieokreślonej. Przed przymiotnikiem stoi rodzajnik określony wolno stojący:

 

DEN – dla rodzaju męskiego i żeńskiego

DET – dla rodzaju nijakiego

DE – dla liczby mnogiej

 

Po przymiotniku występuje rzeczownik w formie określonej:

 

Przykłady:

den vanskelige oppgaven

det fattige barnet

de gamle bilene

 

Przymiotnika w formie określonej używa się też po:

a)zaimku dzierżawczym   - rzeczownik pozostaje w formie nieokreślonej   (min gamle venn )

b)zaimku wskazującym  -rzeczownik używany jest w formie określonej  (dette store huset)

 

 

UWAGA: W wyjątkowy sposób formę określoną tworzy przymiotnik liten   

liten –lille

 

den lille prinsen