programy telewizyjne - rozumienie ze słuchu.

Wpisz brakujący fragment na podstawie nagrania.

» Jak to działa? » Uruchom tryb formularza