miasto

Wpisz rzeczownik na podstawie obrazka (bez rodzajnika).

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

6.

ø å æ

7.

ø å æ

8.

ø å æ

9.

ø å æ

10.

ø å æ

11.

ø å æ

12.

ø å æ

13.

ø å æ

14.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 14 pytaniach.