czasownik - preteritum vs perfektum

Użyj preteritum lub Perfektum w poniższych zdaniach

» uruchom tryb powtórkowy
1. (jobbe) Vi … i fire timer nå og trenger en pause.

ø å æ

2. (besøke) Jeg …  ham på sykehuset i går.

ø å æ

3. (være) Jeg ... i Stavanger siste helg.

ø å æ

4. (se) Jeg … sett alle Woody Allen filmer.

ø å æ

5. (kjøpe) Vi … en bil og har ikke penger nå.

ø å æ

6. (kjøpe) Jeg … smør i går. Det står i kjøleskapet.

ø å æ

7. (reise) Han … til Brasil i 2009.

ø å æ

8. (miste) Jeg … nøklene og kan ikke åpne døra.

ø å æ

9. (spise) Han … for mye og har vondt i magen.

ø å æ

10. (bo) Han … der for tre år siden.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.