proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

Han
heter
Adrian
.

2.

Julie
skriver
e-post
.

3.

du
Hva
?
heter

4.

basketball
De
spiller
.

5.

hun
bor
Hvor
?

6.

.
Jeg
i
Oslo
bor

7.

Jeg
.
fra
Polen
kommer

8.

.
avis
leser
Thomas

9.

frokost
spiser
.
Kari

10.

?
bor
du
Hvor

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.