godziny

Wybierz poprawną godzinę.

» uruchom tryb powtórkowy
1. to på tolv
2. ti over halv sju
3. fem på halv ni
4. ti på elleve
5. tolv på tolv
6. fem over halv ett
7. halv tolv
8. elleve tretti
9. ti over elleve
10. fem på åtte
11. fem over ni
12. ti tjuetre
13. tre på ett
14. ti over to
15. ti på ni
16. kvart over fire
17. sju førtifem
18. tre på halv tre
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 18 pytaniach.