liczebniki (1)

Wpisz liczebniki słownie. Pamiętaj, że liczebniki od 21 do 99 piszemy razem.

» uruchom tryb powtórkowy
1. 67

ø å æ

2. 12

ø å æ

3. 25

ø å æ

4. 74

ø å æ

5. 30

ø å æ

6. 16

ø å æ

7. 31

ø å æ

8. 93

ø å æ

9. 14

ø å æ

10. 99

ø å æ

11. 87

ø å æ

12. 45

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 12 pytaniach.