zawody (3) - rozumienie ze słuchu

Wpisz nazwę zawodu (bez rodzajnika) na podstawie wysłuchanego opisu.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

6.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 6 pytaniach.