zawody (2) - dopasowywanie

Dopasuj opis do zawodu, przesuwając elementy z prawej w górę lub w dół.


1. En advokat
utarbeider et korrekt og pålitelig regnskap.
2. En bilmekaniker 
kjører rutetrafikk i byer og tettsteder.
3. En politibetjent 
planlegger og tegner forskjellige typer hus.
4. En rørlegger 
framstiller en rolle i teater eller film.
5. En bonde 
er ekspert på legemidler og bruk av disse.
6. En kokk 
reparerer bilens mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.
7. En elektriker 
planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn.
8. En skuespiller 
gir råd i rettsspørsmål.
9. En postbud 
driver egen gård, steller dyra og dyrker jorda.
10. En eiendomsmegler 
lager brød, kaker og annet bakverk.
11. En programmerer 
lager mat på hoteller og restauranter.
12. En sykepleier 
produserer og reparerer møbler samt andre trekonstruksjoner.
13. En arkitekt
utvikler programvare for datamaskiner.
14. En barnehagelærer 
har omsorg for de syke på sykehuset.
15. En baker 
monterer og reparerer vanninstallasjoner, sanitærinstallasjoner og varmeanlegg.
16. En farmasøyt 
etterforsker kriminelle handlinger og tar de kriminelle.
17. En bussjåfør 
utleverer post til private hus og til bedrifter.
18. En lege 
jobber med elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.
19. En regnskapsfører 
diagnostiserer og behandler sykdommer hos mennesker.
20. En snekker 
hjelper å selge eller kjøpe bolig.