zaimki osobowe (4)

Wybierz poprawną odpowiedź:

» uruchom tryb powtórkowy
1. Jeg liker ikke denne bilen. ... er for liten.
2. Jeg elsker ... .
3. Kari trenger litt hjelp. - Kan du hjelpe ... ?
4. Han hjelper ... ofte.
5. Han besøker ... hver lørdag.
6. -Hva heter broren din? - ... heter Jon.
7. ... er på jobb nå.
8. Hvor er tallerkene? - ... er i kjøkkenet.
9. Jeg snakker med ... .
10. Jeg kjøper et hus. ... koster 80 kroner.
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.