zaimki osobowe (4)

Wybierz poprawną odpowiedź:

» uruchom tryb powtórkowy
1. Jeg snakker med ... .
2. Jeg elsker ... .
3. Jeg liker ikke denne bilen. ... er for liten.
4. Kari trenger litt hjelp. - Kan du hjelpe ... ?
5. Hvor er tallerkene? - ... er i kjøkkenet.
6. Han besøker ... hver lørdag.
7. -Hva heter broren din? - ... heter Jon.
8. Jeg kjøper et hus. ... koster 80 kroner.
9. ... er på jobb nå.
10. Han hjelper ... ofte.
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.