zaimki osobowe (4)

Wybierz poprawną odpowiedź:

» uruchom tryb powtórkowy
1. -Hva heter broren din? - ... heter Jon.
2. Jeg kjøper et hus. ... koster 80 kroner.
3. Hvor er tallerkene? - ... er i kjøkkenet.
4. Han besøker ... hver lørdag.
5. Han hjelper ... ofte.
6. Kari trenger litt hjelp. - Kan du hjelpe ... ?
7. Jeg liker ikke denne bilen. ... er for liten.
8. Jeg snakker med ... .
9. Jeg elsker ... .
10. ... er på jobb nå.
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.