lang, langt, lenge

» uruchom tryb powtórkowy
1. Hvor ... varer denne filmen?
2. Vil de bli her ... ?
3. Det er en ... historie.
4. Det tok meg ganske ... til å lese denne boka.
5. Hvor ...  har du bodd her?
6. Hvor ... vei er det til stasjonen?
7. Hvor ... har dere reist?
8. Har du ... vei til jobben?
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 8 pytaniach.