lang, langt, lenge

» uruchom tryb powtórkowy
1. Vil de bli her ... ?
2. Hvor ... har dere reist?
3. Det tok meg ganske ... til å lese denne boka.
4. Hvor ...  har du bodd her?
5. Det er en ... historie.
6. Hvor ... vei er det til stasjonen?
7. Har du ... vei til jobben?
8. Hvor ... varer denne filmen?
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 8 pytaniach.