lang, langt, lenge

» uruchom tryb powtórkowy
1. Det tok meg ganske ... til å lese denne boka.
2. Det er en ... historie.
3. Hvor ... har dere reist?
4. Hvor ... varer denne filmen?
5. Har du ... vei til jobben?
6. Hvor ... vei er det til stasjonen?
7. Hvor ...  har du bodd her?
8. Vil de bli her ... ?
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 8 pytaniach.