zaimki pytające

Wybierz właściwy zaimek pytający.

» uruchom tryb powtórkowy
1. ... spiser du til frokost?

2. - ... er det? - Hun heter Kari.

3. ... bor han?

4. ... heter du?

5. ... gjør du på søndag?

6. ... står du opp?

7. ... kommer du fra?

8. ... barn har du?

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 8 pytaniach.