zdania pytające

Zamień zdania twierdzące na pytające. Pamiętaj o znaku zapytania!

» uruchom tryb powtórkowy
1. Dere bor sammen.

ø å æ

2. Du snakker polsk.

ø å æ

3. Du kommer fra Sverige.

ø å æ

4. Han drikker te.

ø å æ

5. De spiser frokost.

ø å æ

6. Hun jobber som sekretær.

ø å æ

7. Du drikker øl.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 7 pytaniach.