liczebniki (2)

Ułóż liczebniki w kolejności rosnącej.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

nittini
åtte
atten
åtti
femti
femten
syv
hundre

2.

tolv
sekstini
femti
tretten
to
tretti
tre
seks

3.

seks
sju
førtifire
førtitre
elleve
tretten
tusen
seksti

4.

ni
fire
åtti
elleve
sytti
ett
sytten
tjuefem

5.

førti
seksti
ni
tre
tretti
ti
fem
syttisju

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 5 pytaniach.