liczebniki (2)

Ułóż liczebniki w kolejności rosnącej.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

åtti
hundre
nittini
åtte
femten
syv
femti
atten

2.

tretten
tusen
seksti
sju
førtifire
seks
elleve
førtitre

3.

fem
ni
seksti
tretti
førti
tre
syttisju
ti

4.

ni
elleve
sytti
sytten
åtti
tjuefem
fire
ett

5.

tretten
to
tre
tretti
tolv
sekstini
femti
seks

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 5 pytaniach.