czasownik - preteritum (2)

Podaj formę preteritum od podanych czasowników

» uruchom tryb powtórkowy
1. skrive

ø å æ

2. spise

ø å æ

3. være

ø å æ

4. lage

ø å æ

5. bli

ø å æ

6. ha

ø å æ

7. gi

ø å æ

8. ta

ø å æ

9.

ø å æ

10. våkne

ø å æ

11. vinne

ø å æ

12. gjøre

ø å æ

13. selge

ø å æ

14. spørre

ø å æ

15. vite

ø å æ

16. treffe

ø å æ

17. finne

ø å æ

18. tenke

ø å æ

19. bo

ø å æ

20. komme

ø å æ

21. øve

ø å æ

22. smile

ø å æ

23. åpne

ø å æ

24. si

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 24 pytaniach.