czasownik - preteritum (2)

Podaj formę preteritum od podanych czasowników

» uruchom tryb powtórkowy
1. bo

ø å æ

2. lage

ø å æ

3. være

ø å æ

4. gjøre

ø å æ

5.

ø å æ

6. våkne

ø å æ

7. treffe

ø å æ

8. bli

ø å æ

9. tenke

ø å æ

10. si

ø å æ

11. komme

ø å æ

12. åpne

ø å æ

13. ta

ø å æ

14. skrive

ø å æ

15. gi

ø å æ

16. spise

ø å æ

17. smile

ø å æ

18. vinne

ø å æ

19. selge

ø å æ

20. øve

ø å æ

21. spørre

ø å æ

22. ha

ø å æ

23. finne

ø å æ

24. vite

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 24 pytaniach.