czasownik - preteritum (1)

Wpisz formę preteritum czasownika w nawiasie.

» uruchom tryb powtórkowy
1. Jeg ... opptatt hele helgen. (være)

ø å æ

2. Hun ... hele flaske vin. (drikke)

ø å æ

3. Han ... barnet. (vaske)

ø å æ

4. Jeg ... i Trondheim i 2 år. (bo)

ø å æ

5. Hva ... du i ferien? (gjøre)

ø å æ

6. Jeg ... i England i to år. (jobbe)

ø å æ

7. I går ... på kino. (gå)

ø å æ

8. Bestefaren min ... 90 år. (leve)

ø å æ

9. For to år siden ... de til Kina. (reise)

ø å æ

10. Han ... to døtre. (ha)

ø å æ

11. Jeg ... lenge. (vente)

ø å æ

12. Du ... en avis. (lese)

ø å æ

13. De ... norsk på møtet. (snakke)

ø å æ

14. De ... fotball sammen. (spille)

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 14 pytaniach.