proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

heter
Hva
du
?

2.

De
.
spiller
basketball

3.

?
bor
Hvor
du

4.

.
fra
kommer
Polen
Jeg

5.

Han
.
heter
Adrian

6.

Thomas
avis
leser
.

7.

Jeg
.
i
bor
Oslo

8.

skriver
e-post
Julie
.

9.

Kari
spiser
frokost
.

10.

hun
?
Hvor
bor

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.