proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

e-post
skriver
.
Julie

2.

Hvor
du
?
bor

3.

avis
leser
.
Thomas

4.

bor
.
Jeg
i
Oslo

5.

hun
?
bor
Hvor

6.

Adrian
heter
Han
.

7.

Jeg
kommer
fra
.
Polen

8.

De
.
basketball
spiller

9.

Kari
frokost
spiser
.

10.

?
heter
Hva
du

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.