proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

Han
heter
Adrian
.

2.

?
bor
du
Hvor

3.

du
Hva
?
heter

4.

Jeg
kommer
fra
Polen
.

5.

frokost
Kari
spiser
.

6.

bor
.
i
Jeg
Oslo

7.

e-post
skriver
Julie
.

8.

bor
?
Hvor
hun

9.

.
De
basketball
spiller

10.

leser
Thomas
avis
.

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.