proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

De
spiller
.
basketball

2.

kommer
.
Polen
Jeg
fra

3.

spiser
frokost
.
Kari

4.

Adrian
.
heter
Han

5.

skriver
Julie
e-post
.

6.

leser
avis
Thomas
.

7.

Hvor
?
bor
hun

8.

Hvor
du
?
bor

9.

?
Hva
heter
du

10.

Oslo
.
i
Jeg
bor

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.