proste zdania - układanka

Poukładaj wyrazy w odpowiedniej kolejności.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

kommer
.
fra
Jeg
Polen

2.

e-post
skriver
.
Julie

3.

avis
.
Thomas
leser

4.

bor
Hvor
hun
?

5.

spiser
frokost
.
Kari

6.

i
Jeg
.
Oslo
bor

7.

?
heter
du
Hva

8.

du
?
Hvor
bor

9.

spiller
De
.
basketball

10.

.
heter
Adrian
Han

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.