hva / hvor

Wybierz hva lub hvor

» uruchom tryb powtórkowy
1. .... betyr dette ordet?2. .... kommer han fra?3. .... bor du ?4. .... lenge har du bodd i Oslo?5. .... mye koster det?6. .... er ditt yrke?7. .... heter du?8. - .... er klokka? - Klokka er 10.9. .... stor er din bolig?10. .... gammel er du?Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.