har / er

Wstaw har lub er

 

» uruchom tryb powtórkowy
1. Jeg ..... lege og jobber på et sykehus.

ø å æ

2. Jeg er gift og .... to barn.

ø å æ

3. - Hvem ... det? - Dette er min bror?

ø å æ

4. Hva .... ditt yrke?

ø å æ

5. Jeg ..... veldig sliten.

ø å æ

6. .... du bil?

ø å æ

7. Han .... fra Poznań.

ø å æ

8. Hun ..... en stor leilighet.

ø å æ

9. - ..... du kjæreste? - Ja, hun heter Monika.

ø å æ

10. Hun ..... tretti år gammel.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.