har / er

Wstaw har lub er

 

» uruchom tryb powtórkowy
1. - Hvem ... det? - Dette er min bror?

ø å æ

2. Han .... fra Poznań.

ø å æ

3. .... du bil?

ø å æ

4. Jeg ..... lege og jobber på et sykehus.

ø å æ

5. - ..... du kjæreste? - Ja, hun heter Monika.

ø å æ

6. Hun ..... tretti år gammel.

ø å æ

7. Jeg ..... veldig sliten.

ø å æ

8. Jeg er gift og .... to barn.

ø å æ

9. Hun ..... en stor leilighet.

ø å æ

10. Hva .... ditt yrke?

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.