zawody (2) - dopasowywanie

Dopasuj opis do zawodu, przesuwając elementy z prawej w górę lub w dół.


1. En eiendomsmegler 
driver egen gård, steller dyra og dyrker jorda.
2. En rørlegger 
lager brød, kaker og annet bakverk.
3. En baker 
utleverer post til private hus og til bedrifter.
4. En snekker 
produserer og reparerer møbler samt andre trekonstruksjoner.
5. En farmasøyt 
framstiller en rolle i teater eller film.
6. En elektriker 
etterforsker kriminelle handlinger og tar de kriminelle.
7. En programmerer 
hjelper å selge eller kjøpe bolig.
8. En bonde 
utarbeider et korrekt og pålitelig regnskap.
9. En arkitekt
diagnostiserer og behandler sykdommer hos mennesker.
10. En bussjåfør 
planlegger og tegner forskjellige typer hus.
11. En barnehagelærer 
reparerer bilens mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.
12. En politibetjent 
lager mat på hoteller og restauranter.
13. En skuespiller 
er ekspert på legemidler og bruk av disse.
14. En regnskapsfører 
kjører rutetrafikk i byer og tettsteder.
15. En advokat
monterer og reparerer vanninstallasjoner, sanitærinstallasjoner og varmeanlegg.
16. En sykepleier 
gir råd i rettsspørsmål.
17. En kokk 
utvikler programvare for datamaskiner.
18. En postbud 
planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn.
19. En bilmekaniker 
jobber med elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.
20. En lege 
har omsorg for de syke på sykehuset.