Strona bierna (2)

» uruchom tryb powtórkowy
1. Dokumentene ... til mandag.
2. Firmaet ....
3. Broen ... i fjor.
4. Avfall ...
5. Dekkene ... .
6. Han ... til president i 2012.
7. Vinduene ... hver lørdag.
8. Billettene ... her.
Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 8 pytaniach.