pytanie o drogę - rozumiene ze słuchu (2)

Wysłuchaj objaśnień i wybierz na mapie obiekt, do którego kierują rozmówcy. Zaczynasz od punktu oznaczego jako X. W odpowiedzi wpisz cyfrę oznaczającą dane miejsce.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

6.

ø å æ

7.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 7 pytaniach.