pytanie o drogę - rozumiene ze słuchu.

Spróbuj usłyszeć, o jakie miejsca pytają się nasi bohaterowie.Wpisz całe zdania. Tylko jedno z nich nie ma znaku zapytania na końcu.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 5 pytaniach.