godziny - dyktando

Wpisz usłyszane godziny, zaczynając od klokka er (chociaż er może niekiedy być bardzo słabo słyszalne) i zakończ kropką.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

6.

ø å æ

7.

ø å æ

8.

ø å æ

9.

ø å æ

10.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 10 pytaniach.