Diktat 1

Wpisz, co słyszysz. Jeśli jest to pojedynczy wyraz lub fraza, zacznij z małej litery. Jeśli jest to zdanie - rozpocznij je z wielkiej litery i zakończ kropką lub znakiem zapytania.

» uruchom tryb powtórkowy
1.

ø å æ

2.

ø å æ

3.

ø å æ

4.

ø å æ

5.

ø å æ

6.

ø å æ

7.

ø å æ

8.

ø å æ

9.

ø å æ

10.

ø å æ

11.

ø å æ

12.

ø å æ

13.

ø å æ

14.

ø å æ

15.

ø å æ

16.

ø å æ

17.

ø å æ

18.

ø å æ

19.

ø å æ

Nie zaznaczyłeś jeszcze odpowiedzi w 19 pytaniach.