zaimki dzierżawcze

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

tłumaczenie polskie

min

mi

mitt

mine

mój

din

di

ditt

dine

twój

hans

jego

hennes

jej

dens

jego, jej (dla rzeczy rodzaju męskiego)

dets

jego, jej (dla rzeczy rodzaju nijakiego)

vår

vårt

våre

nasz

deres

wasz

deres

ich

 

Zaimek dzierżawczy może stać przed rzeczownikiem – wtedy rzeczownik jest w formie nieokreślonej lub za rzeczownikiem – wtedy rzeczownik jest określony. W pierwszym przypadku akcentowany jest zaimek dzierżawczy, czyli fakt posiadania.

min bil – bilen min   (mój samochód)
din bror – broren din (twój brat)
hans mor – mora hans (jego matka)

Zaimki dzierżawcze rodzaju żeńskiego używane są tylko po rzeczowniku.


Użycie hans, hennes, dens, dets
Zaimków dzierżawczych hans i hennes używamy tylko w stosunku do ludzi, tak samo jak zaimków osobowych han i hun
hans hus  (jego dom)

hennes sykkel (jej rower)

Zaimki dzierżawcze dens i dets używane są w stosunku do rzeczy, tak samo jak zaimki osobowe den i det
byen og dens folk (miasto i jego ludność)

slottet og dets arkitekt (zamek i jego architekt)

 

Zaimek zwrotny dzierżawczy
Język norweski posiada również zaimek zwrotny dzierżawczy dla trzeciej osoby, który wyraża przynależność dopełnienia dla podmiotu.

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

tłumaczenie polskie

sin

si

sitt

sine

swój

Dla pozostałych osób zaimek zwrotny dzierżawczy jest taki sam, jak zaimek dzierżawczy.
Han vil selge huset sitt. (On chce sprzedać swój dom)
De elsker barna sine. (Oni kochają swoje dzieci)