przysłówek

Większość przysłówków utworzonych jest od przymiotników. Tworzy się poprzez dodanie –T do bazowej formy przymiotnika. Przymiotniki, które nie przyjmują –T w rodzaju nijakim, tak samo tworzą przysłówek.

Przymiotnik
Przysłówek
 
pen
pent
sterk
sterkt
høy
høyt
tung
tungt
dyp
dypt
hard
hardt


PRZYSŁÓWKI MIEJSCA
 

Przysłówki miejsca można podzielić na dynamiczne (związane z ruchem) i statyczne.

 
dynamiczny
 
statyczny
tutaj
hit
Kan du komme hit?
her
Jeg bor her.
tam
dit
Jeg kan ikke gå dit.
der
Jeg kan være der klokka fem.
do domu / w domu
hjem
Han måtte gå hjem.
hjemme
Hun jobber hjemme.
do środka /w  środku
inn
Kom inn.
inne
Han sitter inne.
na górę / na górze
opp
oppe
na dół / na dole
ned
nede

 

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW

Przysłówki stopniuje się tak samo jak przymiotniki, czyli poprzez dodanie do formy bazowej (bez –T) końcówki –ERE w stopniu wyższym oraz końcówki –EST w stopniu najwyższym

stopień równy
stopień wyższy
 
stopień najwyższy
pent
penere
penest
sterkt
sterkere
sterkest

 Niektóre przysłówki stopniują się nieregularnie

stopień równy
stopień wyższy
 
stopień najwyższy
bra
bedre
best
mange
flere
flest
gjerne
heller
helst
mye
mer
mest
færre
færrest