przymiotnik (stopniowanie)

Stopniując przymiotnik, dodaje się końcówkę –ERE w stopniu wyższym oraz końcówkę –EST w stopniu najwyższym,

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

pen

penere

penest

ny

nyere

nyest

rik

rikere

rikest

kald

kaldere

kaldere

 Dodatkowe reguły

1.Przymiotniki zakończone na –M następujące po  krótkiej samogłosce mają podwójne –M przy stopniowaniu

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

dum

dummere

dummest

2.Przymiotniki zakończone na –EL, -ER, -EN tracą w liczbie mnogiej –E oraz podwójną spółgłoskę, jeśli takowa występuje

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

vakker

vakrere

vakrest

mager

magrere

magrest

3. W przypadku przymiotników zakończonych na nieakcentowane –E nie dodajemy już kolejnego –E

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

stille

stillere

stillest

4.W przypadku przymiotników zakończonych na nieakcentowane –IG, w stopniu najwyższym dodajemy tylko –ST

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

dårlig

dårligere

dårligst

vanskelig

vanskeligere

vanskeligst

billig

billigere

billigst

5.Niektóre przymiotniki można też stopniować w sposób opisowy, poprzez dodanie MER oraz MEST

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

intelligent

mer intelligent

mest intelligent

6.Część przymiotników stopniuje się w sposób całkiem nieregularny

FORMA BAZOWA

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

stor

større

størst

lang

lengre

lengst

tung

tyngre

tyngst

ung

yngre

yngst

gammel

eldre

eldst

god

bedre

best

liten

mindre

minst

ond

verre

verst

FORMA OKREŚLONA
Przymiotnik w stopniu wyższym nie odmienia się w formie określonej.
Przykłady:
den nyere bilen
det yngre barnet

Przymiotnik w stopniu najwyższym zyskuje –E w formie określonej.
Przykłady:
det billigste huset
den vakreste byen
de største eplene