czasownik - bezokolicznik i czas teraźniejszy

BEZOKOLICZNIK

Bezokolicznik jest formą bezosobową czasownika. W języku polskim bezokoliczniki kończą się na –Ć.
W języku norweskim bezokolicznik może mieć różne końcówki, choć najczęściej jest to –E.

-lese
-spise
-skrive
-male
Inne końcówki mają zwykle bezokoliczniki czasowników jednosylabowych
-sy
-ro
-ta

CZAS TERAŹNIEJSZY 
Formę osobową czasownika w czasie teraźniejszym tworzy się poprzez dodanie – R do bezokolicznika.

BEZOKOLICZNIK    

FORMA OSOBOWA

TŁUMACZENIE
(BEZOKOLICZNIK) 

BEZOKOLICZNIK

FORMA OSOBOWA

TŁUMACZENIE
(BEZOKOLICZNIK) 

lese

leser

czytać

ha

har

mieć

spise

spiser

jeść

bo

bor

mieszkać

skrive

skriver

pisać

går

iść

male

maler

malować

sy

syr

szyć

Forma ta jest taka sama dla wszystkich osób.

Jeg spiser lunsj.
Du spiser middag.
Han spiser kake.
Vi spiser appelsiner.

Do wyjątków należą czasowniki modalne oraz inne podane poniżej

 Czasowniki modalne

BEZOKOLICZNIK

FORMA OSOBOWA

TŁUMACZENIE
(BEZOKOLICZNIK) 

kunne

kan

móc

ville

vil

chcieć

måtte

musieć

burde

bør

powinno się

 Inne czasowniki posiadadające nieregularną odmianę w czasie teraźniejszym

BEZOKOLICZNIK

FORMA OSOBOWA

TŁUMACZENIE

være

er

być

vite

vet

wiedzieć

gjøre

gjør

robić

spørre

spør

pytać

si

sier

mówić

Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący powstaje poprzez odcięcie końcówki –E w bezokoliczniku a w przypadku tych czasowników, które nie mają –E, forma trybu rozkazującego jest taka sama, jak bezokolicznik. Również w przypadku trudnych do wymówienia form posiadających zbitkę samogłosek, stosujemy formę taką samą, jak bezokolicznik.

BEZOKOLICZNIK

FORMA ROZKAZUJĄCA

lese

les

svare

svar

åpne

åpne

ta

ta

 W przypadku przeczeń IKKE występuje przed czasownikiem.