czasownik - czasy przyszłe

Przyszłość można wyrażać przy pomocy:
1)CZASU futurum

Tworzymy go poprzez umieszczenie SKAL lub VIL przed bezokolicznikiem.

Jeg skal studere i Norge. (Będę studiował w Norwegii)

 

VIL używamy, mówiąc o wydarzeniach, na które nie mamy wpływu.

Det vil regne i morgen. (Jutro będzie padać)

 

2)KONSTRUKCJI kommer til å

Konstrukcji tej używa się podobnie jak futurum z VIL

 

Det kommer til å regne. (Będzie padać.)
Jeg kommer til å savne deg. (Będę za tobą tęsknił.)