Lekcja 4

W tej lekcji nauczysz się:

W zakresie słownictwa

  • Słownictwa związanego z rodziną
  • Pytania o wiek

W zakresie gramatyki:

  • Formy określonej rzeczownika
  • Zaimków dzierżawczychPosłuchaj dialogu

J: Thomas, hvor gammel er du?
T:Jeg er tretti år gammel, og du?
J:Jeg er tjuesju. Har du søsken?
T:Ja, jeg har en bror og en søster. Broren er trettitre nå, søsteren er tjueåtte.
J:Jeg har også en storebror. Han er trettifem.
T: Har du barn?
J: Nei, men broren min er gift og har to barn. Vi leker ofte sammen.
T: Du er en god tante.
J:Det sier faren min også.
T:Har broren din sønner eller døtre?
J:En sønn og en datter. Sønnen hans er fem år gammel og datteren hans er tre.
T:Bor foreldrene dine i Oslo?
J:De bor ikke i Oslo. Nå bor de i Kristiansand sammen med besteforeldrene mine.
T:Hvor gamle er besteforeldrene dine?
J:Bestemor er sytti seks og bestefar er allerede åtti.

 
Hvor gammel er du?
Ile masz lat?
(dosłownie: Jak stary jesteś)
Jeg er ... (år gammel)
Mam .... lat.
 
søsken
rodzeństwo
 
en bror
brat
 
en storebror
starszy brat
 
gift
żonaty / zamężna
 
ei tante
ciocia
 
leke
bawić się
 
ofte
często
 
si
mówić
 !!! Forma osobowa to "sier"
en sønn
syn
 
ei datter
córka
 
døtre
córki
 
ikke
nie (zaprzeczenie czasownika – więcej w rozdziale 6)
 
foreldrene
rodzice
 
besteforeldrene
dziadkowie
 
med
z
 
bestemor
babcia
 
bestefar
dziadek
 
 

 Klika rzeczowników związanych z rodziną tworzy liczbę mnogą nieregularnie.

ei datter
døtre
en bror
brødre
ei søster
søstre
 
en far
fedre
 
ei mor
mødreFORMA OKREŚLONA RZECZOWNIKA

W dialogu spotkaliśmy się z określoną formą rzeczownika. Pojawia się ona, gdy rozmawiamy o konkretnej osobie czy przedmiocie, znanym już naszemu rozmówcy. W rozmowie Thomas najpierw informuje, że ma brata, używając formy nieokreślonej (en bror), ale gdy mówi o nim po raz kolejny, używa już formy określonej (broren).

Formę określoną tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika końcówki zależnej od rodzaju i liczby.

-a
końcówka dla rodzaju żeńskiego
-en
końcówka dla rodzaju męskiego (samogłoska jest prawie niesłyszalna)
-et
końcówka dla rodzaju nijakiego  (nie wymawia się -t)
-ene (ne)
końcówka dla liczby mnogiej

 

Przykłady form rzeczowników dla formy określonej i nieokreślonej

forma nieokreślona

 
forma określona
 
ei bok
 
boka
en bil
 
bilen
et hus
huset
foreldre
 
foreldrene

Gdy et jest rodzajnikiem nieokreślonym, wymawia się t, natomiast gdy jest rodzajnikiem określonym (końcowym), t nie słychać. 

Rzeczowniki kończące się na literę E otrzymują tylko –N lub –T. W rodzaju żeńskim końcowe E zanika.

forma nieokreślona
 
forma określona
 
en hage
hagen
et eple
eplet
ei gruppe
gruppa

 Nie dotyczy to jednak rzeczowników jednosylabowych lub akcentowanych na ostatnią sylabę

forma nieokreślona
 
forma określona
et tre
treet

Rzeczowniki kończące się krótką samogłoską i spółgłoską M mają w formie określonej podwójne M.

forma nieokreślona
 
forma określona
et rom
rommet
en sykdom
sykdommen

 Rzeczownik w formie określonej w liczbie mnogiej zazwyczaj ma końcówkę -ene.

- Dla rzeczowników tworzących liczbę mnogą nieokreśloną poprzez dodanie -er, dodajemy zamiast tego -ene

liczba mnoga
forma nieokreślona
 
liczba mnoga
forma określona
biler
bilene
hunder
hundene

 - Również do rzeczowników, które w formie nieokreślonej mają liczbę mnogą taką samą jak pojedyncza,
dodajemy -ene

liczba mnoga
forma nieokreślona

liczba mnoga
forma określona
hus
husene
bord
bordene

- Do rzeczowników tworzących liczbę mnogą nieokreśloną poprzez dodanie -e, dodajemy zamiast tego -ne

liczba mnoga
forma nieokreślona
 
liczba mnoga
forma określona
elektrikere
elektrikerne
tyskere
tyskerne

No i jeden wyjątek, który koniecznie trzeba zapamiętać, to forma określona l.mnogiej rzeczownika barn (dziecko).
Tutaj dodajemy -a

liczba mnoga
forma nieokreślona
 
liczba mnoga
forma określona
barn
barna
ZAIMEK DZIERŻAWCZY
W dialogu pojawiły się dwa zaimki dzierżawcze  - min, din, hans (mój, twój, jego). Zaimki dzierżawcze zmieniają formę zależnie od rodzaju i liczby rzeczownika.

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
tłumaczenie polskie
min
mi
mitt
mine
mój
din
di
ditt
dine
twój
hans
jego
hennes
jej
dens
jego, jej (dla rzeczy rodzaju męskiego)
dets
jego, jej (dla rzeczy rodzaju nijakiego)
vår
vårt
våre
nasz
deres
wasz
deres
ich

Zaimek dzierżawczy może stać przed rzeczownikiem – wtedy rzeczownik jest w formie nieokreślonej lub za rzeczownikiem – wtedy rzeczownik jest określony. W pierwszym przypadku akcentowany jest zaimek dzierżawczy, czyli fakt posiadania.

min bil – bilen min   (mój samochód)
din bror – broren din (twój brat)
hans mor – mora hans (jego matka)

Zaimki dzierżawcze rodzaju żeńskiego używane są tylko po rzeczowniku.

Użycie hans, hennes, dens, dets
Zaimków dzierżawczych hans i hennes używamy tylko w stosunku do ludzi, tak samo jak zaimków osobowych han i hun
hans hus  (jego dom)

hennes sykkel (jej rower)

Zaimki dzierżawcze dens i dets używane są w stosunku do rzeczy, tak samo jak zaimki osobowe den i det
byen og dens folk (miasto i jego ludność)

slottet og dets arkitekt (zamek i jego architekt)

 

Zaimek zwrotny dzierżawczy
Język norweski posiada również zaimek zwrotny dzierżawczy dla trzeciej osoby, który wyraża przynależność dopełnienia dla podmiotu.

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
tłumaczenie polskie
sin
si
sitt
sine
swój
Litera "ø" oznacza dźwięk podobny do polskiego "y", lub inaczej dzwięk pomiędzy "o" a "e". Zwróć uwagę na wyrazy:

sønn
 
søster
 
søsken
 
døtre
 
gjøre
 
kjøre
 

 

POWTÓRKA