Pieniądze, płatności, bank

 

Czy mógłbyś pożyczyć mi trochę pieniędzy?
Kan du låne meg noen penger?
Czy ta cena jest do negocjacji?
Kan denne prisen forhandles?
Mogę obniżyć cenę o sto koron.
Jeg kan redusere prisen med hundre kroner.
Chcielibyśmy, aby Pan zapłacił nam jak najszybciej.
Vi vil at du betaler så snart som mulig.
Czy jest za to jakaś dodatkowa opłata?
Er det en ekstra betaling for det?
Czy jest zniżka dla dzieci / studentów?
Er det rabatt for barn /studenter?
Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy?
Kan jeg få pengene tilbake?
Czy mogę zapłacić kartą płatniczą?
Kan jeg betale med kort?
Czy pamiętasz, że jesteś mi winny pieniądze?
Husker du at du skylder meg penger?
Ile jestem Ci winien?
Hvor mye skylder jeg deg?
Czy to się opłaca?
Lønner det seg?
Czy wystarczy Ci pieniędzy?
Har du nok penger?
Ile pieniędzy masz przy sobie?
Hvor mye penger har du med deg?
Czy masz jakieś drobne?
Har du noen småpenger?
Proszę zachować resztę.
Behold resten.
Na co zbierasz (oszczędzasz) pieniądze?
Hva sparer du penger til?
Wydatki wyniosły łącznie 500 koron.
Utgiftene utgjorde 500 kroner til sammen.
Muszę spłacić długi.
Jeg må betale ned gjeld.
Siedzę po uszy w długach.
Jeg sitter til opp over ørene i gjeld.
Mam kredyt hipoteczny na mieszkanie.
Jeg har et lån på leiligheten.
Co jest zawarte w cenie?
Hva er inkludert i prisen?
Zarabiam miesięcznie 20 000 koron.
Jeg tjener 20 000 kroner per måned.
Chciałbym otworzyć konto bieżące.
Jeg ønsker å åpne en brukskonto.
Jakie dokumenty są potrzebne, by otworzyć konto?
Hvilke dokumenter trenger jeg for å kunne åpne en konto?
Chcę ustanowić zlecenie stałe.
Jeg vil opprette avtalegiro.